blue 2418474 960 720 - -are, -ere, -ire - wzory odmiany czasowników w języku włoskim

Cóż to takiego dziwnego -are, -ere, -ire? Myślę, że wiele z Was, wprawionych już w językowe kwestie, intuicyjnie rozpozna końcówki…a że tytuł mówi o czasownikach to pewnie to są końcówki czasowników. Tak! Dokładnie to końcówki bezokolicznika dla trzech koniugacji, które występują w języku włoskim.

Koniugacja, czyli coniugazione to odmiana czasownika – uczą tego już w podstawówce. W języku polskim mamy cztery koniugacje, we włoskim tylko trzy. Łatwiej? Przekonajmy się.

Pierwsza koniugacja, to czasowniki zakończone na -are, np. parlare, amare, cantare, pregare, lavorare, studiare, nuotare, impostare, telefonare, chiamare. Odmienimy sobie pierwszy z brzegu, czyli mówić

parl-are, gdzie parl- to temat a -are to końcówka bezokolicznika to -are

io parl-o                                         noi parl-iamo

tu parl-i                                          voi parl-ate

lui/lei/Lei parl-a                           loro/Loro parl-ano

a teraz kolej na Was. Wymieniłam aż dziesięć czasowników pierwszej koniugacji, sama odmieniłam jeden, pozostałe są dla Was jako ćwiczenie:

amare la vita – kochać życie

cantare bene – dobrze śpiewać

pregare per la pace – modlić się o pokój

lavorare in una multinazionale – pracować w korporacji

studiare l’italiano – uczyć się włoskiego

nuotare a stento – z trudem pływać

impostare il lavoro – ustawić pracę

telefonare a casa – telefonować do domu

chiamare Maria – dzwonić (wołać) Marię

Do pierwszej koniugacji należy największa grupa czasowników, więc przykłady można by było mnożyć i mnożyć.

Druga koniugacja, czyli czasowniki zakończone na -ere, np. scrivere, mettere, vendere, spendere, accendere, perdere, battere, credere, ridere, correre.

Tu też przedstawię odmianę na podstawie pierwszego czasownika, który oznacza pisać. 

scriv- (temat) -ere (końcówka)

io scriv-o                                noi scriv-iamo

tu scriv -i                               voi scriv-ete

lui/lei/Lei scriv-e                  loro/Loro scriv-ono

Wasza kolej:

mettere una canzone romantica – puścić romantyczną piosenkę (mettere ma wiele znaczeń, występuje też w wielu wyrażeniach idiomatycznych)

vendere un appartamento – sprzedać mieszkanie

spendere un partimonio – wydać majątek

accendere la luce – włączyć światło

perdere a carte – przegrać w karty

battere uno a zero – pobić jeden do zera

credere nelle bugie – wierzyć w kłamstwa

ridere a crepapelle – śmiać się do rozpuku

correre in palestra – biec na siłownię

Do tej koniugacji należy mnóstwo czasowników, które finalnie odmieniają się nieregularnie oraz takich, które zmieniają wymowę, ale ich odmiana jest regularna: vincere, spegnere, crescere to niektóre z nich.

vinc-o, vinc-i, vinc-e, vinc-iamo, vinc-ete, vinc-ono

speng-o, spegn-i, spegn-e, spegn-iamo, spegn-ete, speng-ono

cresc-o, cresc-i, cresc-e, cresc-iamo, cresc-ete, cresc-ono

Jak widzicie końcóki są takie same, a co do wymowy to wyzwanie dla Was. Ucząc się odmiany powtórzcie fonetykę!

Dochodzimy do trzeciej, ostatniej koniugacji, do której należą czasowniki zakończone na -ire, np.: dormire, patire, finisce, soffrire, definire, pulire, partire, scoprire, capire, guarire, punire, rapire. Te czasowniki, przy odmianie dzielimy na dwie grupy: grupę z rozszerzonym tematem o -isc- i bez rozszerzonego tematu.

Do tej pierwszego wzoru odmiany zaliczymy: patire, finire, definire, pulire, capire, guarire, punire, rapire.

Ich odmiana wygląda w następujący sposób:

pat-isc-o pat-iamo

pat-isc-i  pat-ite

pat-isc-e  pat-isc-ono

Natomiast czasowniki III komiugacji bez rozszerzonego tematu, odmieniają się w następujący sposób:

dorm-o, dorm-i, dorm-e, dorm-iamo, dorm-ite, dorm-ono.

W tej koniugacji jest również sporo przykładów czasowników nieregularnych np.: salire czy venire. O nich w innym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *