czasowniki nieregularne - W tym szaleństwie jest metoda-jak okiełznać włoskie czasowniki nieregularne

Jak się domyślacie, nie wszystko w języku jest linearne, proste, logiczne i regularne> wcześniej czy później nadchodzi czas na naukę pamięciową, w tym wypadku czasowników nie regularnych. Znacie już odmianę czasowników avere, essere, czasowników 1-szej, 2-giej i 3-ciej koniugacji, czasowników modalnych a teraz pierwsza część odmiany czasowników nieregularnych. Będą to trochę tablice z odmianą, w drugiej części podam wam przykłady do poćwiczenia w domu.

I-sz KONIUGACJA

andare -iść, jechać

io vado        noi andiamo

tu vai          voi andate

lui/lei/Lei va    loro/Loro vanno

dare-dać, dawać

io do                  noi diamo

tu dai                 voi date

lui/lei/Lei dà    loro/Loro danno

fare-robić

io faccio                  noi facciamo

tu fai                        voi fate

lui/lei/Lei fa           loro/Loro fanno

Stare – stać, stać się, czuć się

io sto                         noi stiamo

tu stai                        voi state

lui/lei/Lei sta           loro/Loro stanno

II-ga KONIUGACJA

bere-pić

io bevo                         noi beviamo

tu bevi                        voi bevete

lui/lei/Lei beve           loro/Loro bevono

condurre-prowadzić

io conduco                         noi conduciamo

tu conduci                          voi conducete

lui/lei/Lei conduce           loro/Loro conducono

accogliere-przyjmować

io accolgo                         noi accogliamo

tu accogli                          voi accogliete

lui/lei/Lei accoglie           loro/Loro accolgono

porre-położyć

io pongo                         noi poniamo

tu poni                          voi ponete

lui/lei/Lei pone           loro/Loro pongono

sapere-wiedzieć

io so                         noi sappiamo

tu sai                          voi sapete

lui/lei/Lei sa          loro/Loro sanno

tenere-trzymać

io tengo                         noi teniamo

tu tieni                          voi tenete

lui/lei/Lei tiene          loro/Loro tengono

dire-powiedzieć

io dico                         noi diciamo

tu dici                          voi dite

lui/lei/Lei dice          loro/Loro dicono

uscire-wyjść, wychodzić

io esco                         noi usciamo

tu esci                          voi uscite

lui/lei/Lei esce          loro/Loro escono

morire-umierać

io muoio                         noi moriamo

tu muori                          voi morite

lui/lei/Lei muore          loro/Loro muoiono

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *