png 20230118 172749 0000 - Assassini del cervello

Assassini del cervello

Published on :

Czytaj po polsku Il tema dell’alimentazione sana è un tema che il pubblico ha a cuore da molti anni, comprendendo quanto sia importante per la salute e l’aspetto esteriore. Essere attenti ai prodotti che consumiamo non dovrebbe limitarsi a essere consapevoli dell’impatto di un’alimentazione inadeguata sul nostro aspetto e sulla […]

png 20230118 172321 0000 - Zabójcy mózgu

Zabójcy mózgu

Published on :

Leggi in italiano Temat zdrowego odżywiania od wielu lat jest tematem, który społeczeństwo ma na sercu, rozumiejąc jak ważne jest to dla zdrowia i oczekiwanego wyglądu. Uważność w stosunku do spożywanych produków powinna nie tylko ograniczać się do świadomości wpływu nieodpowiedniego pożywienia na nasz wygląd i ogólne zdrowie, ale wskazane […]

rogale świętomarcińskie. croissant di San Martino

Rogale świętomarcińskie – poznański przysmak z 11-go listopada

Published on :

Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym, imieniny ulicy Święty Marcin w Poznaniu nie będą ochodzone, jak podaje serwis TVN24. W zamian za to miasto zaprasza do świętowania Dni Świętomarcińskich, których obchody są rozlokowane w różnych częściach stolicy Wielkopolski. Mimo iż tradycji nie stanie się (jeszcze za dość), […]

Rogale świętomarcińskie. Croissaint di San Martino

Croissaint di San Martino – una prelibatezza posnaniense dell’11 novembre

Published on :

Come l’anno scorso, l’onomastico di via Święty Marcin a Poznan non sarà celebrato, secondo quanto riportato da TVN24. La città invita invece a festeggiare le Giornate di San Martino, le cui celebrazioni sono diffuse in varie parti della capitale della Grande Polonia. Anche se la tradizione non sarà (ancora) compiuta, […]